EUREKA AMATØRTEATER

 
 

TEATERET

Eureka Amatørteater (populært kalt Eureka) er et foreldredrevet teater, som har tilholdssted i Fet kommune. Vi har derimot et større mål, nemlig at hele Romerike skal få et sterkere, og større teatermiljø.


Eureka Amatørteater ble stiftet 18. juni 2009 av Rosita E. Eliassen og Einar Kristian Marsøe. Teatergjengen som fulgte med på drømmen hadde alle fartstid fra tidligere teaterforestillinger, og alle var drevne innen teaterfeltet.

 

Noe av det mennesker kommenterer mest om Eureka, er at det ser ut til at vi alle har det veldig gøy. Skuespillere som foreldre; Dugnadsarbeid blir Teatercafé, og gruppearbeid blir en idémyldring for de

 " gale".  Dette er noe vi i teateret er veldig stolt av, og er noe vi ønsker å bygge oppunder. Dette miljø - et miljø som stimulerer til å bruke de kreative evner, som vi alle har, men ikke alle bruker, er noe vi har som mål at alle skal få smake på.


Vi er veldig stolte av skuespillerne våres. Eureka har utgangspunkt i å være en teatergjeng på rundt 20 stykker. Denne teatergjengen er våre stjerner, stjerner som ikke bare skal skinne på våre forestillinger, men også våre øvelser. Vi setter oss delmål, slik at vi ikke blir en maskin mot forestilling. Dette er en av grunnene til at du ikke bare ser oss på forestillingsscenen, men også på Skauendagen, samt andre kulturelle arenaer der skuespillerne våre kan få vise seg frem!


Eureka skal alltid ha de krefter som trengs for å gjennomføre en oppsettning faglig. Det vil si at Eureka alltid har en fagansvarlig tilknyttet teateret, som har et overordnet ansvar for det kunstneriske. Finnes ikke musikk, sang, eller koreograf hos foreldregruppen eller fagansvarlig, er dette noe vi henter inn. Vi i Eureka er av den oppfattning at skuespillerne skal ha alle muligheter for å gjøre det bra. Det er viktig for oss at skuespillerne har alle muligheter for å lykkes, og vi er tilhengere av tanken at om vi legger ting best mulig til rette for dem, vil de få mer utbytte, og større glede, av å drive med teater.


Foreldre bestemmer! I Eureka er vi veldig innstilt på at avgjørelser skal bli tatt av foreldrene. Vi tror at vi sammen kan styre skuta i riktig retning, og tror ikke vi trenger et styre som tar alle avgjørelser for resten av gruppen. Dette er et bevisst valg fra vår side, og vi tror at alle har det mye morsommere på denne måten. Det er tross alt viktig for oss at vi alle kan være med på å bestemme hvordan det endelig resultatet skal bli.


Romerike er mindre enn vi tror. Vi har derfor ikke noe forutsetning om at skuespillerne våre må komme fra Fet kommune. Til nå har vi skuespillere fra både Sørum og Skedsmo, og flere ansikter fra andre kommuner er hjertelig velkomne!


Eureka Amatørteater er tilsluttet Norsk Amatørteaterforbund, og vi har igjennom vårt medlemsskap der ulykkesforsikring relatert til teaterproduksjon og medlemmer.