STYRET

Eureka Amatørteater sitt øverste organ er styret. Eureka skal ha et styre bestående av 8 personer. Styrets sammensetning ser etter vedtektene slik ut:


Engasjert fagansvarlig står som styreleder (1)

Daglig Leder (2)

Gruppeleder Fra Kulisser/rekvisitter/Scenearbeid (3),

Gruppeleder Fra Sminke (4)

Gruppeleder Fra Kostyme/Påkleder (5)

Gruppeleder Fra Teknisk (6)

Gruppeleder Fra Catering (7)

Valgt representant for et år av gangen, fra skuespillermedlemmene (8)


Alle i styret har hver sin mail, så hvis det er spørsmål rettet direkte mot noen av arbeidsgruppene, kan de kontaktes direkte.  Skulle det være noen spørsmål om hvordan det er å være skuespiller i Eureka kan man for eksempel stille spørsmål direkte til skuespillerens representant.

 

Styrets sammensetning frem til neste årsmøte:

Tittel

Navn

e-post

Styreleder Einar Kristian Marsøe fagansvarlig@eureka-teater.no
Daglig Leder Rosita Eliassen dagligleder@eureka-teater.no
Kostymer/påkledere Jeanette Lofthus Teigen kostymer@eureka-teater.no
Kulisser/Rekvisitter/Scenearbeider Martin Solberg rekvisitter@eureka-teater.no
Sminke Cecilie Hunvik sminke@eureka-teater.no
Teknisk Lena M. Slorafoss teknisk@eureka-teater.no
PR/markedsføring Rosita Eliassen dagligleder@eureka-teater.no
Catering Janne Bø-Andresen catering@eureka-teater.no
Skuespiller representant Hillevie Sophie L.Teigen skuespillere@eureka-teater.no